Graving og transport

Asphaug Maskin AS tilbyr gravetjenester, herunder planering av tomter og drenering av hager og grunn. Vi har en moderne maskinpark som hjelper oss å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte.

VA og septikanlegg

Asphaug Maskin AS tilbyr graving av grøfter for vannrør og avløpsrør. Vi monterer også septikanlegg.

Massetransport

Vi utfører både salg og transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Vi kan tilby konkurransedyktige priser og rask leveranse ved bestilling. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående priser på fyllmasse eller utkjøring.

Veibygging

På forespørsel lager vi også enkle grusveier, for eksempel skogsveier og mindre private veier frem til hytter og hus.

Kontaktinformasjon

Arvid Asphaug – Daglig leder
Tlf: 934 84 990
E-post: arvid@asphaugmaskin.no

Postadresse: Postboks 104 Kokstad, 5863 Bergen
Besøksadresse: Flyplassvegen 411, 5258 Blomsterdalen
Telefon: 55 98 19 10