Steinknusing og jord

Asphaug Maskin AS utfører grovknusing, finknusing, sortering og solding av jord.

Salg av jord og stein

Asphaug Maskin AS tilbyr salg av knust stein fra vårt knuseverk, samt ferdig bearbeidet jord fra vårt jordsorteringsanlegg. Alle masser transporteres til kjøper etter avtale.

Kontaktinformasjon

Arvid Asphaug – Daglig leder
Tlf: 934 84 990
E-post: arvid@asphaugmaskin.no

Postadresse: Postboks 104 Kokstad, 5863 Bergen
Besøksadresse: Flyplassvegen 411, 5258 Blomsterdalen
Telefon: 55 98 19 10