Graving og transport

VA OG SEPTIKANLEGG

Asphaug Maskin AS tilbyr graving av grøfter for vannrør og avløpsrør. Vi monterer også septikanlegg. Vi bistår med å utføre reparasjoner ved ledningsbrudd.

MASSETRANSPORT

Vi utfører både salg og transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Vi kan tilby konkurransedyktige priser og rask leveranse ved bestilling. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående priser på fyllmasse eller utkjøring.

VEIBYGGING

På forespørsel lager vi også enkle grusveier, for eksempel skogsveier og mindre private veier frem til hytter og hus.